Privacy

Beroepsgeheim

De maatschappelijk werkers noteren een aantal gegevens over u en maken gespreksverslagen. Deze worden bewaard in een dossier. De maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wat u aan hen vertelt blijft geheim.

Het kan belangrijk zijn dat ze willen overleggen met een andere hulpverlener, bijvoorbeeld met uw huisarts. Ze zullen dat alleen doen als u daar toestemming voor geeft.

Klachtrecht

Onze maatschappelijk werkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. In dat geval raden wij u aan eerst in gesprek te gaan met uw maatschappelijk werker. Wanneer u daar samen niet uitkomt, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Zij kunnen u deze verdere informatie geven.

Meldcode

De stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland werkt volgens de Wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is verplicht voor de volgende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie.

Wij handelen naar deze meldcode. Wij zijn wettelijk verplicht om ons eraan te houden. Deze meldcode is bedoeld om volgens een stappenplan acties te ondernemen, als we signalen opvangen of vermoedens hebben van een situatie waarin huiselijk geweld,  van ouderen-of kindermishandeling, speelt. Wij willen deze situaties zo snel mogelijk herkennen en daarna snel de juiste hulp inzetten. Hiermee helpen we het huiselijk geweld en de ouderen- en kindermishandeling te stoppen.

Wij proberen altijd vermoedens zo snel mogelijk met alle betrokkenen te bespreken. Indien nodig melden we de situatie aan bij Veilig Thuis. We lichten de betrokkenen (ouders en kinderen boven de 12) in principe in als we een melding doen bij Veilig Thuis. Als de veiligheid van de cliënt of een ander hierdoor in gevaar komt, doen we dit echter niet.

Verwijsindex

De Verwijsindex is een landelijk systeem waarin professionals melding maken van hun betrokkenheid bij een jongere. Doelgroep is jongeren (0-23 jaar) bij wie zich problemen voordoen, waardoor hun persoonlijke ontwikkeling wordt bedreigd en/of zij buiten de maatschappij dreigen te vallen.

De Verwijsindex brengt meldingen van hulpverleners bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. In de Verwijsindex wordt geen informatie opgenomen over de aard en inhoud van de zorgen en begeleiding. Gebruik van de Verwijsindex moet bijdragen aan een betere coördinatie in de hulpverlening en een effectievere samenwerking van hulpverleners.
Voor meer informatie:www.verwijsindex.tv/ouders.

AMW Drechterland en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Open deze link om meer over ons privacybeleid te lezen

Privacy

Beroepsgeheim

De maatschappelijk werkers noteren een aantal gegevens over u en maken gespreksverslagen. Deze worden bewaard in een dossier. De maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wat u aan hen vertelt blijft geheim.

Het kan belangrijk zijn dat ze willen overleggen met een andere hulpverlener, bijvoorbeeld met uw huisarts. Ze zullen dat alleen doen als u daar toestemming voor geeft.

Klachtrecht

Onze maatschappelijk werkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. In dat geval raden wij u aan eerst in gesprek te gaan met uw maatschappelijk werker. Wanneer u daar samen niet uitkomt, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Zij kunnen u deze verdere informatie geven.

Meldcode

De stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland werkt volgens de Wet op de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is verplicht voor de volgende sectoren: onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, politie en justitie.

Wij handelen naar deze meldcode. Wij zijn wettelijk verplicht om ons eraan te houden. Deze meldcode is bedoeld om volgens een stappenplan acties te ondernemen, als we signalen opvangen of vermoedens hebben van een situatie waarin huiselijk geweld,  van ouderen-of kindermishandeling, speelt. Wij willen deze situaties zo snel mogelijk herkennen en daarna snel de juiste hulp inzetten. Hiermee helpen we het huiselijk geweld en de ouderen- en kindermishandeling te stoppen.

Wij proberen altijd vermoedens zo snel mogelijk met alle betrokkenen te bespreken. Indien nodig melden we de situatie aan bij Veilig Thuis. We lichten de betrokkenen (ouders en kinderen boven de 12) in principe in als we een melding doen bij Veilig Thuis. Als de veiligheid van de cliënt of een ander hierdoor in gevaar komt, doen we dit echter niet.

Verwijsindex

De Verwijsindex is een landelijk systeem waarin professionals melding maken van hun betrokkenheid bij een jongere. Doelgroep is jongeren (0-23 jaar) bij wie zich problemen voordoen, waardoor hun persoonlijke ontwikkeling wordt bedreigd en/of zij buiten de maatschappij dreigen te vallen.

De Verwijsindex brengt meldingen van hulpverleners bij elkaar en informeert hulpverleners onderling over hun betrokkenheid bij jongeren. In de Verwijsindex wordt geen informatie opgenomen over de aard en inhoud van de zorgen en begeleiding. Gebruik van de Verwijsindex moet bijdragen aan een betere coördinatie in de hulpverlening en een effectievere samenwerking van hulpverleners.
Voor meer informatie:www.verwijsindex.tv/ouders.

AMW Drechterland en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Open deze link om meer over ons privacybeleid te lezen