Beroepsgeheim

De maatschappelijk werker noteert een aantal gegevens over u en maakt gespreksverslagen. Deze worden bewaard in een dossier. Wij gaan ervan uit dat u door het Algemeen Maatschappelijk Werk in te schakelen meteen toestemming verleent om deze gegevens vast te leggen. De maatschappelijk werkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wat u aan hen vertelt blijft geheim.

Het kan belangrijk zijn dat ze willen overleggen met een andere hulpverlener, bijvoorbeeld met uw huisarts. Ze zullen dat alleen doen als u daar toestemming voor geeft.

Klachtrecht

Onze maatschappelijk werkers doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. In dat geval raden wij u aan eerst in gesprek te gaan met uw maatschappelijk werker. Wanneer u daar samen niet uitkomt, kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. De maatschappelijk werker kan u deze verdere informatie geven.

 

 

 

 

 

 

AMW Drechterland en de wet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Open deze link om meer over ons privacybeleid te lezen