Missie

Het Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland heeft een publieke opdracht: bijdragen aan de sociale zelfredzaamheid van de volwassen inwoners van de gemeente Drechterland. Het is de lokale basisvoorziening die de professionele hulp van maatschappelijk werkers beschikbaar stelt aan mensen in hun directe leef- en woonomgeving.

 

Functies

De functie van het AMW in de samenleving en in de sociale infrastructuur is: versterking van de sociale zelfredzaamheid van mensen met psychosociale problemen.

Deze functie is nader te omschrijven als een geheel van zeven AMW-functies die zich richten op cliënten, professionele netwerken en de samenleving:

 1. Toegang verschaffen
  Verschaffen van toegang tot gespecialiseerde zorg en welzijn en tot publieke informatie en voorzieningen.
 2. Begeleiden en behandelen
  Bevordering van psychosociale zelfredzaamheid, door begeleiding en behandeling, op basis van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
 3. Bemiddelen namens de cliënt
  Bemiddeling namens de cliënt naar personen en instanties die onbedoeld de problematiek van de cliënten verergeren, teneinde de cliënt weer greep te laten krijgen op zijn of haar situatie.
 4. Ondersteunen
  Als sociaal vangnet fungeren door actieve ondersteuning, met name voor die mensen die op langere termijn minder zelfredzaam zijn in een of meer psychosociale competenties.
 5. Dienstverlening en consultatie
  Advies geven aan professionele derden inzake psychosociale problematiek.
 6. Bijdragen aan preventie
  Bijdragen aan preventie van gezondheids- en welzijnsproblemen door voorlichting en door training van psychosociale competenties.
 7. Signaleren
  Signaleren van probleemsituaties en probleemversterkende omstandigheden door interventies bij overheden en partners in zorg en welzijn.

 

 

 

 

 

   Contactgegevens

    Stichting AMW Drechterland
    Raadhuisplein 90
    1616AX Hoogkarspel
    e-mail    mail ons
    telefoon 0228 567 783

    Telefonische aanmelding
    tussen 9 en 10 uur
    op maandag, dinsdag,
    woensdag en donderdag

 

 

 

Bij overige